En av de bästa sakerna med mitt programarbetslag är att man får ta precis den plats man vill. Den som har energin tar stafettpinnen, men det är också okej att ibland ställa sig i bakgrunden. Vi har olika roller, olika erfarenheter och vi är bra på att lära av varandra.

Under våren ska olika personer ansvara för vår gemensamma mötestid på tisdagar och då dela med sig av någon expertis de har. Idag talade de ansvariga för vår ena IA-grupp om en kurs i MI (motiverande intervju) som de varit på. Kursledare var Steve Wiggs och de var mycket nöjda med utbildningen.

Vårt förhållningssätt mot eleverna är genomtänkt och vi är överens i arbetslaget om hur vi ska vara gentemot de elever vi undervisar. Mycket är redan inspirerat av MI, trots att vi aldrig kallat det så. Vi har talat om elevens egen motor och hur viktigt det är att förändringen inte kommer från någon annan än eleverna själv. Att en inre motivation är nödvändig. Visst finns det betyg, prov och framtidsdrömmar, som kan fungera som yttre motivation, men det räcker definitivt inte. Inte heller hjälper det att vi lärare tjatar, hotar eller ens kommer med hundra förslag på lösningar.

MI används mycket inom missbrukarvård, där det talas om vikten av att verkligen vara beredd på förändring. På samma sätt kan man förändra andra dåliga vanor och beteenden som t.ex. stor frånvaro, bristande studieengagemang eller andra skolrelaterade saker.

Mina kollegor talade om att locka till utveckling, genom att förstärka det positiva och att hela tiden underlätta för förändring. Det gäller att analysera diskrepansen mellan ett målbeteende och den situation som eleven befinner sig i just nu. Att upptäcka negativa mönster, eller lockelser, för att sedan undvika dem. Inte att fördöma, tjata eller ens komma med en massa råd. Att istället vara lugn, bekräfta, spegla och ställa öppna frågor.

Att ha regelbundna samtal med eleverna är en viktig del av det vi tror på, nu vill vi utveckla dem så att vi når ännu bättre resultat. Det kräver att en del gamla mönster bryts även då det gäller oss lärare. Mycket intressant.

den här sidan hittar du exempel på hur man kan använda MI.