Återigen är instruktionerna till de Nationella Proven fulla av motsägelser. Ett av de värsta problemen är kanske sidan där man visar hur de tre delproven i svenska och svenska som andraspråk ska vägas samman till ett gemensamt betyg. Lägg märke till den inringade rutan där ett delprov ges betyg F (i detta fall delprov B som är läsförståelse), ett betyg C och ett betyg B. Det betyder att eleven i exemplet inte uppnått betyget E på läsfärståelsedelen, men ändå ska hen ha betyg D på provet. Detta går helt emot de principer som gäller för betygssättning, då alla kriterier för E måste uppnås för att eleven ska erhålla det betyget. Enligt den principen borde alltså eleven få ett F på provet om de tre provresultaten skulle vägas samman. Eller?

np

Det här sättet att resonera som Skolverket ger prov på i den här matrisen bäddar för konflikter kring betygssättningen. Om lärare följer de krav som ställs i kursplanerna och sätter F på en elev som inte uppnått de kunskaper som krävs för E och samtidigt tvingas sätt betyg D på NP blir det väldigt, väldigt konstigt.

Hur resonerar ni kring detta? Har jag kanske missuppfattat hela grejen med kraven för betyg E, C och A?


1 kommentar

Provbetyg vs betyg | En salig röra · mars 30, 2014 kl. 10:07 f m

[…] Debatten gällde främst detta: Bildkälla: https://www.ordklyverier.se/2013/02/nu-forstar-jag-inte-riktigt/ […]

Kommentarer är stängda.