Det går knappt en dag utan att skolan på något sätt debatteras i media. Idag är det SFI-undervisningen som står i centrum. Alliansen vill att Arbetsförmedlingen ska ta över ansvaret för den. Jag förstår grundtanken att människor snabbt ska ut i arbete, men den förändring som redan gjorts där Arbetsförmedlingens etableringslotsar ska ta hand om nyanlända flyktingar har väl knappast varit en succé?

Det är möjligt att det funkar utmärkt på andra platser, men jag märker några stora problem. Störst är kanske att vi inte lyckats hitta någon etableringslots alls i vår kommun att ha kontakt med, vilket känns som en förutsättning. Problemet med dessa etableringslotsar är också att ingen tar ett helhetsgrepp på familjen. Alltså faller mycket av ansvaret kring nyanlända ungdomar nu på skolan. Skolan ska självklart ha ansvar för dessa elevers skolgång, men det finns så mycket annat som dessa elever behöver ha hjälp med. Att få en bra fritid i sin nya kommun till exempel. Där behöver många stöttning. Visst funkar det som lärare att ringa fotbollslag eller basketdito, men det är inte riktigt vårt jobb.

Att Arbetsförmedlingen ska få ännu mer ansvar när modellen som redan finns har en hel del brister verkar bara ogenomtänkt. Ett förslag som är lätt att slänga ur sig så att det tydligt ska framgå att Alliansen minsann fokuserar på att nyanlända ska ut i arbete.

Att SFI-undervisningen kanske måste förändras är en fråga för sig, men där har jag för lite kunskap för att kunna uttala mig. Någonting säger mig att artikelförfattarna har det också.