Jag blir lite konfunderad över det centrala innehållet i våra nya kursplaner. Jag är glad att jag inte undervisar i några so-ämnen fortfarande, då det centrala innehållet skrämmer mig. I svenska, svenska som andraspråk och engelska har jag mycket lättare att ta till mig det centrala innehållet, då det så tydligt handlar om de förmågor som elever ska nå för att också nå betyg.

Under Symposium 2012 lyssnade jag på Anna Österlund och Lena Sjöqvist som var med och tog fram kursplanen i Svenska som andraspråk. De var tydliga med att det centrala innehållet var exempel på saker man som lärare kunde ta upp för att eleverna skulle nå kunskapskraven. Hur du undervisar kring det centrala innehållet för att eleverna ska nå förmågorna bestämmer du helt själv. I kunskapskraven visas det tydligt att det är syfte och kunskapskrav som hör ihop. Det centrala innehållet är verktyg.

De talade också om att det centrala innehållet var att se som en didaktisk del av kursplanen med exempel på hur en undervisning kan läggas upp på ett bra sätt.

Föreläsarna fick följande fråga: Kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav, varför ser det ut så? Blir det inte en risk att det centrala innehållet bara bockar av och att det blir papegojkunskaper av allt?

Och svarade så här (med reservation för att mitt minne): ”Det är inte tanken. Istället behöver man bära med sig tanken om att didaktiken tagits bort, men genom att läsa läroplanens första och andra del får du mycket tankar om hur undervisningen kan se ut.”

På andra ställen har jag dock läst Skolverket uttala sig om att det som tas upp i det centrala innehållet är ett minimum av vad undervisningen i ämnet måste innehålla. De har också varit tydliga med att innehållet inte ens får flyttas mellan årskurser. Möjligen tas upp flera gånger, men aldrig flyttas.

Jag hör mina SO-kollegors frustration över hur deras verklighet ser ut med den nya läroplanen. Hur de inte vet hur ska hinna med allt. Jag anar en tillbakagång till en mycket lärarstyrd undervisning och en bedömning som till stor del består av prov. Detta för att enkelt kunna bocka av det som är gjort.  Papegojkunskaper. Något som rimmar illa med kunskapskraven.

Det händer sällan att specifika delar av det centrala innehållet återfinns i kunskapskraven, vilket gjort att jag helt köpt Anna Österlunds och Lena Sjöqvists. Under en diskussion med vänner som också råkar vara lärare insåg jag dock att jag var ensam om den tolkningen.

Jag har läst kommentarmaterial, bedömningsanvisning och ändå börjar jag nu känna mig osäker. Vad är egentligen tanken med det centrala innehållet? Ett innehåll att använda i undervisningen så att eleverna når kunskapskraven, eller ett innehåll som måste göras oavsett hur det ser ut med elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven?