Jag ägnar dagen åt min lärarlyftskurs om bedömning där det har blivit dags att skriva en slutuppsats på några sidor, som handlar om det vi gått igenom på kursen. Jag har valt att fokusera på formativ bedömning i praktiken och hur en bedömning verkligen leder till lärande.

Dylan William sammanfattar här på ett bra sätt de fem viktigaste strategierna för formativ bedömning:

 

Här ett klipp om varför handuppräckning inte är en bra metod för att få reda på vad eleverna kan:

Och alternativ som ger mer:

Och fler:

Om frustration:

Om varför betyg inte är bedömning för lärande: