Jag är sällan lagom. Det är på samma gång en av mina största styrkor och svagheter. Nu haar jag hittat programmet screencast-o-matic och fastnat totalt i att göra videoklipp av det som pågår på skärmen. Jag har gjort instruktionsfilmer för olika program som vi använder i undervisningen, så att jag ska slippa förklara dem gång på gång på gång. Det har hittills fallit ut riktigt väl.

Idag har eleverna arbetat med respons. För många var det första gången och de gjorde kanske inte så mycket mer än att ge en aning feedback på staving och ordval, samt berömma klasskamratens text.

Innan visade jag en text jag själv skrivit, en enkel personbeskrivning i nivå med vad de skulle kunna prestera. Jag visade hur en struktur skulle kunna se ut och vilka frågor man kan ställa när man ger respons. Några tittade på filmen fler gånger under dagen och kunde i alla fall ändra sin egen text lite utifrån exemplet.

Efter lunch har jag suttit och skrivit respons på elevernas utkast. Jag valde att infoga kommentarer, då dessa lätt kan tas bort och texten ser då ut som den ska utan större jobb.

För att komplettera denna skriftliga respons sitter jag nu och gör filmer där jag berättar om responsen och hur de kan gå vidare. Vi får se hur dessa filmer tas emot. Ska bli spännande!