Jag studerar nu på Lärarlyftet för att bli behörig i svenska på gymnasienivå. Mycket för min egen skull, jag behöver egentligen inte behörigheten för det jobb jag gör just nu, men också för att det finns ett behov på skolan av behöriga svensklärare. Första delkursen handlar om bedömning i allmänhet och formativ bedömning i synnerhet. Mycket intressant och matnyttigt.

Igår var jag dock väldigt frustrerad, då uppgiften var att bedöma autentiska uppsatser enligt kriterierna för NP i svenska B. Lite tror jag att frustrationen handlade om att jag inte undervisat i kursen och därmed var osäker på vad som egentligen kunde krävas. Många uppsatser hamnade på G, visserligen på gränsen till både högre och lägre betyg, men ändå G. Problemet med den gamla betygsskalan antar jag.

I det läget vill jag ha bedömningshjälp. Jag har verkligen väldigt svårt att bedöma själv, utan att sedan få chans att dela mina tankar med någon annan. Egentligen är det väl en bra insikt, men just igår var det lite jobbigt.

Brukar du bedöma tillsammans med dina kollegor?