Anne-Marie Körling. Vad vore bloggvärlden utan henne? Skolvärlden? Världen? Alltid med nya tankar, perspektiv, vinklar. Genom att hon vrider och vänder inspirerar hon mig att göra detsamma.

Nu startar hon ett upprop som hon vill att fler lärare hänger på. Lärartycket där vi som faktiskt finns i skolan varje dag kan ge vår bild. Inget tomt och ogrundat tyckande alltså, utan verkligheten här och nu. Någonstans i skolvärlden.

Men det finns inte bara lärare i skolan och därför finns även Rektortycket. Det är bra.