Jag försöker  verkligen förstå vad det är Jan Björklund vill. Jag vill tro att han bara uttrycker sig klumpigt ibland, men att han egentligen menar något annat än att vi ska försöka gå tillbaka till en skola för en annan tid. Jag vill tro att han har forskning som stödjer de förslag han lägger fram.

Senaste uttalandet handlar om matematik. Nu är det inte Björklund som sätter rubriker i Lärarnas Tidning, men är det verkligen katederundervisning han menar. Eller vad lägger han i ordet? Jag tolkar det som helklassundervisning. Att alla får samma information samtidigt om samma sak. Som en del av en varierad undervisning funkar det utmärkt. Att lärare skulle kunna nå alla elever i en sådan undervisningssituation torde dock vara omöjligt. Att diskutera i helklass innebär ofta att några få är aktiva. Därmed inte sagt att de andra inte lär sig något, men det är mycket troligt att många missar nödvändig kunskap om all undervisning vänder sig till hela klassen.

Att lärare lär varandra är utmärkt. Att undervisningssituationer, metoder, erfarenheter vänds och vrids på tillsammans är skitviktigt. Att ett matematiklyft ska handla om att vissa ska utses till experter ställer jag mig däremot tveksam till. Ja, det finns bra och mindre bra lärare, men ett första steg måste väl ändå vara att tid till samarbete och uppföljning sker inom en skola med alla lärare som undervisar i ett ämne? Tid till detta, eller prioritering av detta snarare, är väldigt viktigt.

Läraren är den som kan och den som ska lära ut. Att matematikundervisningen, eller annan undervisning för den delen, handlar om att elever uteslutande jobbar själva med böcker och tränar på saker utan hjälp är ingenting jag förordar. Det är helklasstänket jag vänder mig emot. Inled med en genomgång för alla, men ge sedan eleverna tid att lära i mindre grupper, eller själva, med läraren som hjälp, bollplank, eller vad du nu vill kalla det.

Enligt Lärarnas tidning är det dock så här Jan Björklund har sagt och då jag inte hört ekosändningen själv är det citatet jag får gå på:

– En mycket viktig orsak till varför matteundervisningen inte ger tillräckliga resultat är att det undervisas på fel sätt i klassrummen. Detta blir en övergång till en mer traditionell katederundervisning, det vill säga att läraren förklarar, berättar, instruerar, repeterar och diskuterar i helklass med eleverna, säger han till Ekot.

 

Jag undrar vad skolministern grundar detta på? Vad är det för undervisning vi vill ha egentligen? Är en tillbakagång till något som fungerade (?) för 50 år sedan det som ska göra den svenska skolan bättre? Jag är mycket, mycket skeptisk.

För mig krockar instruerar och diskuterar med helklass. Hur tänker du? Och vad menar Jan Björklund egentligen?

Forskning tack och konkreta idéer som andas i alla fall lite framåtanda och kreativitet.


4 Comments

MalinC · april 3, 2012 at 10:42 e m

Har han fått det där med learning studies lite om bakfoten tro?

    Linda O · april 4, 2012 at 10:13 f m

    Men det är bra att lära av varandra. Tycker dock inte att det kan kallas för satsning.

Klas Lindelöf · april 5, 2012 at 10:46 f m

Jag har föreslagit att man kanske för enkelhetens skull borde låta NE:s definition av katederundervisning vara den rådande, “katederundervisning, även kallad klassundervisning, den traditionella undervisningsformen i skolan som styrs av läraren genom föreläsningar, förevisningar och förhör med klassen kollektivt”. Många debattörer, LR-företrädare men även en del språklärare, replikerar med att NE:s definition är felaktig, att det man antar att Björklund “egentligen” menar ligger närmare sanningen. När ribban i debatten ligger på den nivån händer det att jag känner mig lite trött och osugen.

    Linda O · april 5, 2012 at 9:20 e m

    Och om NEs definition ska gälla håller jag inte med Björklund. Det kan absolut vara en del, men inte det enda. Det låter på Björklund som om han vill ha endast katederundervisning, men det är så klart en tolkning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.