Jag förstår kritiken mot Jan Björklunds förslag om en kort gymnasial yrkesutbildning helt utan kärnämnen. Självklart ska elever inte underskattas. Inte heller ska fördomar göra att alla som vill ha ett hantverkaryrke per automatik inte ska få studera. Samtidigt finns det nu en hel del elever som helt slås ut. Att yrkesintroduktion nu är ett av introduktionsprogrammen är bra. Där fångas fler upp. Kanske kunde det istället utvecklas genom bättre kontakter med arbetsmarknaden och ett enklare sätt att validera kunskaper på arbetsplatsen. Någon form av lärlingsutbildning där de elever som faktiskt inte fixar skolan ens med en individuellt anpassa undervisning faktiskt får kan bli anställningsbara. Att de lär sig på en arbetsplats och får papper på vad de kan. Att de får en chans till ett aktivt liv.

För en gångs skull ropar jag inte nej åt ett förslag från Björklund. Det krävs dock en hel del garantier så att det inte blir en slasktratt, utan en riktig yrkesutbildning med kompetenta handledare och chans till fortsatt anställning.  Ingenting man slänger ihop i en handvändning. Lyssna gärna på den personal som idag arbetar med denna kategori elever och lär av dem, istället för att bygga ett förslag på fördomar kring hur de sk. avhopparna fungerar.

Betänk också att söktrycket till de nuvarande yrkesutbildningarna faktiskt minskat sedan de inte längre ger högskolebehörighet. Många avhoppare kommer från de studieförberedande programmen. Vad gör man med dem? De lär inte vilja läsa en kort yrkesutbildning om de redan ratat de yrkesprogram som finns att söka.

En viktig kritik från oppositionen handlar just om att skulden läggs på eleverna för misslyckande och avhopp. Är det verkligen eleverna som ska ändra sig och anpassa sig till den undervisning som läraren bestämt? Borde det inte vara tvärtom.

Slutsatsen är att Björklund har rätt, men fel. Fler alternativ till studieförberedande program finns och vissa behöver kanske en yrkesutbildning utan kärnämnesstudier. Detta löser dock långt ifrån alla problem med avhopp från gymnasieskolan.