Om förra veckan kändes hopplös på många sätt har den här varit betydligt bättre. Nu var det inte eleverna som gjorde att jag var låg förra veckan, men de har bidragit till att den här veckan varit så himla bra.

En sak som flyter på rejält just nu är elevernas arbete och det har till stor del att göra med datorerna. Faktum är att den oro jag hade för att de skulle missbruka sina datorer och slarva bort en massa tid på sidor som inte har med skolarbetet att göra än så länge varit helt obefogat. Visst slinker de in på Facebook ibland, men med tanke på att de jobbar så grymt bra större delen av lektionerna kan jag ha överseende med det. Alla behöver en paus ibland och det finns egentligen ingenting som säger att de inte bearbetar uppgifter i huvudet under pausen på Facebook.

På handledningen idag talade vi om fokus och ansvar. Vi arbetar med noveller och det är egentligen ett väldigt svårt projekt för dem som inte är så säkra på svenska, men det har fungerat väldigt bra. Mycket handlar om att vi läst och diskuterat tillsammans, både texter och stil. Vad är en huvudkonflikt? Vad är en vändpunkt? Vad är ett budskap? Hur ska jag kunna få till de här bitarna i min egen text?

Eleverna började med att göra en plan för sin novell. De fick fylla i en mall som handlade om vilka personer som var med, var novellen utspelade sig, vad som var huvudkonflikten och hur den efter en vändpunkt kan lösas. I sex rutor skulle de sedan skriva eller rita i vilken ordning saker ska ske.

Vi har behandlat eleverna som författare och uppmuntrat alla att ta kommando över sin egen text. Vi har pratat mycket och ställt en massa frågor om deras personer, hur de fungerar och hur de är, vad det är som driver dem, vad de drömmer om osv. Alla har kunnat berätta om sina huvudpersoner och därifrån är steget inte så stort till att faktiskt skriva ner en del.

Hur kan man börja? På många sätt och det har vi också pratat om. Imorgon ska alla lämna in ett utkast och även om mitten inte är klar ska de ha en tydlig inledning och en avslutning. Det verkar som om många faktiskt är klara.

Nästa vecka ägnar vi åt respons och bearbetning. Det ser jag fram emot! Jag är så glad över det självförtroende som mina elever visat den här veckan. Riktigt häftigt!