Allt har under de senaste veckorna kretsat runt mina nya ettor! Jag har haft lyckan att få vara fröken för en hoper goa ettakluddare, närmare bestämt 19 st. Första dagen fick barnen med sig en liten classmatedator hem! Mycket bra att dela ut dem direkt när nästan alla föräldrar var närvarande. De fick hälp med den första inloggningen på datorerna och fick chansen att ta hem datorerna och prova lite själva!
Vi har sedan dess använt datorerna nästan varje dag. Vi har jobbat med 3 bokstäver hittills och det har då varit lika naturligt att lära sig varpå tangentbordet bokstaven finns som att lära sig hur den låter och hur man skriver den. Vi har jobbat i Word och då har barnen skrivit ord där de hör t.ex. Oo. De skriver efter bästa förmåga och inga krav finns på att det ska vara korrekt skrivet!
Barnens datorer har en skärm som kan vridas och läggas ner över tangentbordet. Med ”pennan” kan de toucha skärmen och då kan de rita eller skriva på skärmen. Vi har hittills använt PowerPoint och då arket med endast rubrik. Barnen kan då rita något och sedan skriva i rubriken vad de ritat.

Datorn är ett mycket användbart redskap i undervisningen. Varje måndag skriver vi t.ex. vår egna text som vi sedan arbetar med. Vi skriver den först på whiteboarden, men senare skrivs den på datorn. Via kanonen kan vi sedan visa texten mot tavlan och ”leta bokstäver”, kolla hur många ord det är i varje mening, kolla vilket ord som är längst resp. kortast. Detta har vi tidigare gjort på blädderblocket, men det blir så mycket enklare så här.Till sist skriver vi ut texten till barnen och på fredagen får de läsa texten själva och leta bokstäver de känner igen eller ord de kan läsa – alt efter var och ens förmåga. Vad skriver vi då om??? Som lärare måsteman ju alltid ha ett ess i ärmen, men oftast så bestämmer barnen själva vad de ska skriva om. Vår första text handlade om Bamba och den andra texten föll sig verkligen naturlig – Översvämningen!! Ja det är sant ….. måndagen började lätt kaotiskt med besked om att vi inte kunde vara i vårt klassrum – någon hade i fredags em lagt handdukar i ett tvättställ och öppnat kranen! Det hade sedan stått och runnit över hela helgen! Även om toaletten låg i korridoren utanför klassrummet ochnatt en rejäl vägg finns emellan så hade vattnet trängt in i klassrummet som var fyllt med vattenpölar.
Efter att ha funderat i ca 1 minut kom min goa Helen på att vi kunde vara i skolklubbens lokaler i paviljongerna, de används inte förrän runt 13.30! Ja där är vi nu och kommer att vara så i minst 2 veckor till! Det är nya ljus lokaler med kök och allt, men det är lite trångt!!! Datorerna fungerar dock där också!! Jag lovar att vara lite flitigare med mina inlägg och kommer att berätta om min klass – 1 orange – och hur vi använder våra classmates i vårt 1 – 1 projekt!!