Nu har eleverna kommit på plats, de flesta i alla fall, och vi har börjat planera så smått för hösten. Många mentorssamtal där vi pratat om fokus och mål. Var befinner sig eleven och vart är han eller hon på väg. Vad vill han eller hon ha åstadkommit när terminen och/eller skolåret är slut?

Vi filar på studieplaner och individuella utvecklingsplaner. Vi gör individuella planeringar för svenskan, försöker hitta infärgningar från andra ämnen som gör att eleverna lär sig saker de behöver och får läsa sådant som intresserar dem, samtidigt som de utvecklar sitt språk.

Jag har läst, vridit och vänt på den nya kursplanen i svenska som andraspråk och de mål som eleverna ska ha nått innan de lämnar oss. Funderat på hur det bästa kan lockas fram ur varje elev.

Måste också snegla på kursplanerna i svenska som andraspråk 1 och 2 för gymnasiet för att se vad som väntar eleverna senare. Hur kan de förberedas på bästa sätt? Vad kan de utveckla själva och vad behöver de hjälp med?

Många gånger är läraren en detektiv som ska de ledtrådar som tillsammans bildar det pussel som är elevernas kunskap och kompetens. Det gäller att ta hänsyn till hur de mår, vad de kan, vad de vill, vad de drömmer om och vad de hoppas. Visst är det spännande?