Jag har funderat lite kring det här med arbetstid efter inlägg hos bland annat Ann-Marie Körling och Skollyftet  om det så kallade vidgade lärarkollegium som även jag nu ingår i. Det är en helt ny värld som öppnats för mig sedan jag började blogga och kanske ännu mer sedan twitter blev en del av min vardag. Jag har kommit i kontakt med en massa kreativa människor inom skolan som jag lär mig massor av. Där pågår de pedagogiska och metodiska diskussioner som jag ofta saknar på min arbetsplats.

På twitter har arbetstiden för oss lärare diskuterats mycket. Frågan är då bara om det går att avgöra när en lärare egentligen jobbar. Jag ska ge några exempel från min vardag. Vad är arbete och vad är fritid?

 

 • Jag läser en ungdomsbok hemma och tipsar sedan en elev om boken. Eleven läser den och vi diskuterar därefter innehållet.
 • Jag läser en ungdomsbok samtidigt som mina elever läser under lektionen, tipsar sedan en elev om boken. Eleven läser den och vi diskuterar därefter innehållet.
 • Jag skriver ett inlägg om boken och läsningen av den på mig blogg och diskuterar i kommentarsfältet strategier för hur elever ska lockas att läsa mer.
 • Jag berättar om boken för några kollegor och vi diskuterar sedan strategier för hur eleverna ska lockas att läsa mer.
 • Jag berättar om boken för mina vänner, som också är lärare och över en söndagsfika diskuterar  vi strategier för hur eleverna ska lockas att läsa mer.
 • Jag sitter hemma och knåpar ihop en blogg som eleverna ska använda i skolan.
 • Jag visar en kollega hur man gör en blogg.
 • Jag diskuterar fördelar och nackdelar med bloggar i undervisningen med mina kollegor på konferenstid.
 • Jag diskuterar fördelar och nackdelar med bloggar i undervisningen med andra lärare på twitter.
 • Jag skriver ett inlägg om dessa diskussioner på min blogg och samtalet fortsätter i kommentarsfältet.
 • Jag läser Lgr11 på sommaren för att känna mig mer redo inför hösten.
 • Jag diskuterar Lgr11 med mina kollegor under en konferens.
 • Jag diskuterar Lgr11 på twitter.
Vad säger ni, vad får räknas som arbetstid?

6 kommentarer

Morrica · augusti 5, 2011 kl. 12:10 f m

Läste du boken i syfte att undersöka om den skulle kunna komma till användning i undervisningen?

  Linda O · augusti 5, 2011 kl. 10:14 f m

  Håller med, det är skillnad. Ganska ofta har jag en eller flera elever i bakhuvudet då jag läser ungdomsböcker, men det är inte lika ofta jag läser böckerna bara för deras skull. Jag tar dock alltid med bra böcker ha läst till skolan och tipsar om dem. Ibland lämnar jag kvar dem i hyllan. Många blir lästa och bara en har försvunnit.

   Morrica · augusti 6, 2011 kl. 3:56 f m

   Det är stor skillnad, och en av de saker vi skulle behöva prata väldigt mycket mer om, öppet och tillsammans. Kanske något att ta upp på #skolchatt?

    Linda O · augusti 6, 2011 kl. 10:14 f m

    Jag tycker inte själv att alla punkter bör räknas som arbetstid, men ville visa på hur glidande skalan mellan jobb och fritid är. Något som gör att mer tid för läraren att tänka och vara kreativ också ganska ofta innebär en fördel för eleverna. Och om nu boken är på engelska, en bok för vuxna som ger mig ett bättre språk, eller en bok för unga som kan användas i undervisningen, blir gränsen om möjligt ännu svårare att dra.

Magnus Blixt · augusti 4, 2011 kl. 10:37 e m

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande” – som det ju anges i Lärares yrkesetik (www.lararesyrkesetik.se) är en definition så god som någon vad som räknas som god lärarsed – vilket väl bör vara det som räknas som lärares arbete?
Tycker det låter som om allt ovanstående kan räknas in här, förutsatt att du som lärare gjort den professionella bedömningen att det varit det bästa sättet att använda den begränsade tiden på.

Vidare från Lärares yrkesetik:
”Lärare ska på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats. Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och innehållet i undervisningen.” /Lärares yrkesetik, http://www.lararesyrkesetik.se

  Linda O · augusti 5, 2011 kl. 10:09 f m

  Vilka fina citat, tänk att det är så vi ska göra och gör.

Kommentarer är stängda.