Det är märkligt! Vi har en skolminister som bevisligen var i Almedalen under tisdagen när de flesta seminarier om skolan ägde rum men han kom inte! Antar att han inte tyckte det var vikitgt att vara med och debattera datorns användning i skolan – han har ju redan sin åsikt klar! BEVIS det är det han vill ha – bevis på att resultatet blir bättre om barnen får använda datorn i läsinlärningen! Det ska vara bevis i form av forskningsresultat, då säger vår käre Jan att ”Då kommer vi att satsa på att se till att alla barn i skolan får en dator!” Forskning finns, men inte i Sverige av den enkla anledningen att ingen annan än jag och en handfull kollegor till mig i Älvängenskolan har haft datorer under barnens första 3 skolår! Men den käre Björklund kom alltså inte till seminariet – han skickade statssekreteraren i utbildningsdepartementet Bengt Österberg. Denne märklige man var totalt oengagerad, satt med hårt knutna armar och när han släppte taget så skickade han sms – till Jan kanske??? Angående frågan om regeringen var beredd att satsa på att datorisera skolan så svarade han att ”Vi har gett tydliga anvisningar angående skolan både i dennya skollagen och i de nya läroplanerna.” Ja, ja!! Mikael Damberg (S) var dock mycket tydlig och kom med många mycket bra inlägg!! Men fy Björklund för så himla dåligt visat intresse….. eller vågade du inte?? Fegade du ut??

Malou von Siwerts var en fantastisk moderator, påläst och kunnig. Om man nu var nervös innan seminariet – jag är ju inte van vid att stå inför en så str publik och prata –  så infann sig det stora lugnet  tack vare Malou!! Att hon sedan lyckades få min elev Sofie med pappa Peter att delta i debatten och sitta med i panelen det var extra roligt!

 

Kategorier: IT