All personal på Individuella Programmet har tillsammans läst och samtalat om boken Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder av Bo Hejlskov Elvén och jag tänkte sammanfatta lite av de tankar som dykt upp under läsningen.

Huvudbudskapet är att elever som har utvecklingsmässiga funktionshinder inte fungerar som ”vanliga” elever, varvid våra ”vanliga” strategier och bemötanden inte heller kan appliceras på denna elevgrupp. Via många konkreta exempel leder Bo Hejlskov Elvén oss in i ett lite annorlunda sätt att tänka. Det handlar om tydliga strategier för bemötande av elever som av många ses som omöjliga.

Nu är inte mitt budskap att all elever på individuella programmet är funktionshindrade eller ens speciellt annorlunda, men boken var ändå nyttig att läsa. I slutet av boken skriver Hejlskov Elvén om hur stress påverkar prestationer och där kan alla säkert känna igen sig. Stress gör att elever och även lärare fungerar sämre. Det är väl värt att fundera över. Hur skapar vi en lugn och stressfri miljö i skolan?

Jag gillar att boken ger tydliga tips på hur man kan agera som vuxen för att relationen till ungdomarna kan bli bättre. Relationen mellan oss är grunden för allt arbete och det är lätt att glömma det i allt prat om hårdare tag, prestationer och prov. Det viktigaste är att eleverna i våra skolor är bra och att de har vuxna runt omkring som hinner finnas där för dem.