”Min bedömning är att skolket kommer att minska avsevärt”, säger Jan Björklund, men han har svårt att berätta hur det egentligen sett ut på de platser och i de perioder då skolket faktiskt skrevs in i betyget.  I mitt studentbetyg från 1993 står mina ogiltiga frånvaro med.  Då jag var expert på ursäkter och en jäkel på att fixa läkarintyg blev timmarna ganska få.

Vi måste visa att det inte är okej att skolka och visst har Björklund rätt i det. Det är inte okej att skolka och det är bekymmersamt att det sker. Att han i nästa andetag menar att den nya reformen betyder att lärare måste ha koll på att en elev är frånvarande och faktiskt fråga ”lille Kalle” var han varit visar att han återigen inte drar sig för att bunta ihop den svenska lärarkåren till en inkompetent massa.

Vi har ett frånvarosystem, frånvaron rapporteras och tas upp med eleverna. Närmar sig frånvaron 20% skickas en varning till hemmet och förbättras inte situationen dras studiebidraget in. Jag förstår därför inte vad den nya reformen ska tillföra.

Som vanligt låter Björklund säker, men tvingas ändå medge att det inte är så enkelt som det först låter. Vad är egentligen skolk? Det ska lärare och rektor avgöra. Intyg från läkare gör att sjukfrånvaron är okej, man kan också genom intyg beviljas frånvaro från moment eller ämnen och en sjukanmälan räcker för att frånvaron inte ska räknas som skolk.

Återigen undrar jag vilka reella skillnader det nya lagförslaget medför då det genomförs på gymnasiet i höst och i grundskolan 2012. Hur tänker du kring förslaget?