Det finns inga fria luncher och inte heller några genvägar som synes. Visst kan man som lärare konstruera uppgifter som är väldigt lika de som finns i de nationella proven, i svenska finns alltid någon som går ut på att man ska koppla ihop en text med en bild och förklara varför man gjort som man gjort tycker som man tycker, men identiska uppgifter?

Stavros är inte bara superpedagog, han är tydligen telepatisk också.