Visst ska målet vara att alla elever är i skolan under alla lektioner. Där är jag helt på samma linje som Jan Björklund. Frågan är bara hur vi ska nå dit. Genom att skriva in olovlig frånvaro i slutbetyget, säger Björklund. Knappast, säger jag.

Jag håller helt med ChristerMagister om att all olovlig frånvaro ska rapportera och, om eleven inte är myndig, meddelas föräldrarna. Jag håller också med honom om att betyget är fel ställe att redovisa dessa timmar.

Så här skriver Christer:

Närvaro är inte betygsgrundande, inte heller flit eller lojalitet. Betygen är helt enkelt fel dokument för detta; de ska endast spegla de kunskaper som eleven har tillägnat sig, varken mer eller mindre. (Om all frånvaro skulle anges skulle saken komma i delvis annan dager; det skulle visserligen fortfarande vara fel dokument, men ändå kunna ses som en del i en förklaring till varför betygen ser ut på ett visst sätt.)

Kanske kunde man förr få en 3:a för att man kämpade och försökte, men dagens betyg bygger på vilka kunskaper man faktiskt når och ännu viktigare hur man når dem. I realiteten är det ändå så att närvaron finns med i betyget då det självklart är lättare för en elev att nå ett bra betyg om han eller hon befinner sig i skolan. Visst kan man nå betyg utan full närvaro, men med största sannolikhet inte nå de resultat man skulle kunna ha nått om man verkligen närvarat och jobbat hårt.

Jag förstår ärligt talat inte alls meningen med att skriva in skolk i betyget. Det är en typisk pseudoreform i klass med lärares rätt att beslagta mobiltelefoner. Svensson jublar över att Björklund är så modig och vågar kräva ordning och reda, men i realiteten har skolktimmar i betyget absolut ingen betydelse. Hot är dessutom aldrig rätt väg att gå. Redan nu kan vi, om vi så vill, hota med indraget studiebidrag och det biter på dem som verkligen behöver pengarna, men inte på dem vars föräldrar kan skjuta till de extrapengar i vilket fall.

Det handlar inte om att eleverna ska få ”komma och gå som de vill” vilket Björklund tar för givet att de som kritiserar förslaget tycker. Varför är det så svårt för honom att inse att enkla lösningar inte kan lösa komplicerade problem? Frågan vi måste ställa oss är också varför en elev skolkar. Att få in en elev i undervisning är som sagt viktigt, men hot funkar definitivt inte på alla. Ge oss lärare tid att se alla elever och vi kommer att kunna bygga en relation som gör att det går lättare att lirka även de mest ovilliga till skolan. Jag håller med barnombudsmannen Fredrik Malmberg om att den här reformen trycker ner de redan nedtryckta än mer.

Är det inte också en aningens obehagligt med en minister som är så självgod att han kör över Skolverket och barnombudsmannen med följande aningens arroganta kommentar:

Jag skulle inte säga att det är kritikerna som har fel attityd, utan Björklund som har gjort till vana att göra lite som han känner för utan att tänka ett extra varv.  I den stora världen, utanför Riksdagshuset, finns det elever av alla de slag och att tro att denna lilla reform ska få dem alla att få 100% närvaro är en aningens naivt. Och tänk alla ursäkter och alla sjukintyg som kommer att uppfinnas för att frånvaron inte ska räknas som olovlig. Många ursäkter blir det.

Vi måste också komma fram till vad som är olovlig frånvaro och vad som inte är det. Hur länge är det till exempel okej att vara frånvarande i samband med ett tandläkarbesök? Är det okej eller inte att ha ett möte med t.ex. socialtjänsten under skoldagen? Är det skolk om man inte har med kläder till gympan? Är det skolk om man inte har med läroböcker till de andra lektionerna? Är det skolk om man visserligen sitter i sin bänk, men inte jobbar alls?

Många regler och undantag blir det.

 

 

 


2 kommentarer

Helena von Schantz · maj 12, 2011 kl. 10:37 f m

BO och Skolverket kommer med riktigt dåliga argument. Att inte ta till sig dem är inte att köra över någon.

    Linda O · maj 12, 2011 kl. 3:06 e m

    Björklunds fokus är fel. Fokus måste ligga på motivation och inte hot. Omotiverade elever blir inte motiverade av enkla förslag som att skriva in skolk i betyget, det krävs att de ser en mening med skolan och en möjlighet att nå de krav som ställs. Det här en ännu ett försök att förenkla det komplicerade. De elever som skolkar gör det av en anledning och det är där fokus måste ligga.

Kommentarer är stängda.