Jag kan hålla med om att tanken att alla gymnasiestudenter skulle tvingas läsa kurser som ger högskolebehörighet inte alltid slagit väl ut. Frågan är dock om det nya systemet verkligen är bättre? Nu när gymnasieprogrammen delats in i högskoleförberedande- respektive yrkesförberedande program har söksiffrorna till de senare rasat.

Istället för att välja yrkesprogram som ger ett jobb väljer eleverna att satsa på de program som inte ger jobb utan istället kräver komplettering på högskola och universitet.

På skolan jag arbetar ökar klasserna på både naturprogrammet och samhällsprogrammet, medan yrkesprogrammen har svårt att fylla sina platser.

Vad har egentligen hänt? Första året jag arbetade på IV hade vi en hel grupp med killar som visserligen var behöriga till gymnasiet, men som vägrade att läsa något annat än Byggprogrammet. Istället tillbringade de ett år hos oss för att läsa upp sina betyg. Nu några år senare finns det platser över på samma program.

Nu är det inte sant att det inte går att läsa till en högskolebehörighet på yrkesprogrammen, på visa program krävs väldigt lite extra. Däremot kan jag tänka mig att det alltid tar emot att läsa extrakurser. Hade det inte varit smartare att erbjuda kurser för högskolebehörighet även inom alla program och att de som inte vill läsa dessa kurser istället kunde erbjudas annat som till exempel arbetsförlagd utbildning.

Var det verkligen det här politikerna tänkte sig när de klubbade GY2011?

Läs mer i DN.

Kategorier: Skoltankar