Läste den lokala veckotidningen i morse. Där påpekades att kommunens skolor sparats sönder de senaste åren, något som föräldrarna i kommunen börjar protestera högljutt mot. I takt med sparbetingen har resultaten också rasat. Och åtgärden? Så här skriver kommunens högsta politiker om det utvecklingsarbete de vill driva:

Som ett steg i detta utvecklingsarbete vill vi nu sätta mer fokus på resultat och på ett mer systematiskt kvalitetsarbete med gedigna utvärderingar på Lerums skolor.
Det systematiska kvalitetsarbetet innebär bland annat att rektorer och lärare behöver ta ett gemensamt ansvar för att analysera och hjälpa eleverna att förbättra sina resultat. Den pedagogiska personalen och ledningen behöver sätta kunskapsmålen i fokus och ha höga positiva förväntningar på alla sina elever.
När vi talar om våra skolor talar vi ju i grunden om de enskilda eleverna och om hur vi får dem att utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån var och ens förutsättningar.

Fortsättningen talar om att det inte alls behöver tillföras mer pengar i skolan. Det får alltså inte kosta utan det räcker att ha ett ”systematiskt kvalitetsarbete”. Hur ska det gå till skulle jag gärna vilja veta och hur ska färre lärare kunna entusiasmera fler elever i större klasser?

Jag håller med om att en skola inte automatiskt blir bättre för att fler lärare anställs, självklart handlar det om rätt person på rätt plats och självklart ska vi noga utvärdera vår verksamhet så att resurserna används på bästa sätt. Om vi, tillsammans med vår chef, kommer fram till att konsekvenserna av nedskärningar blir att eleverna och vi får en sämre arbetsmiljö borde det rimligen vara ett skäl att öka anslagen till skolan? Detta sker dock sällan om någonsin. Istället sparas det på skolan samtidigt som det ställs högre och högre krav på resultat. Hur går det ihop?

Konsekvensbeskrivningar måste alltid göras innan en besparing genomförs.

 

 

 

Kategorier: Uncategorized