Aftonbladet talar om en ”läsarstorm” där läsarna tydligt menar att kommunerna inte borde få driva skolor. Är ett förstatligande av skolan nödvändigt eller till och med oundvikligt. Mitt faktiskt väldigt genomtänkta svar är, det beror på.

Maciej Zaremba skyller allt elände på kommunaliseringen av skolan. LR kämpar hårt för ett förstatligande som de menar är enda sättet att garantera en likvärdig utbildning. Det är möjligt att det är så, men jag lutar ändå mer åt att det inte är så enkelt att en statlig skola automatiskt blir en bra sådan.

Det behövs likvärdighet, vilket både innebär en säkerhet för eleven med en undervisning som håller hög nivå och betyg som är rättvisa. Det innebär också att lärarnas arbetsbörda ses över och jämnas ut. Det har alltid varit kontroversiellt att säga att olika lärare kanske inte har samma arbetsbörda. Däremot kanske inte en automatiskt arbetar mindre än en annan för att de undervisar i olika ämnen. En tydligare tjänstebeskrivning behövs för alla som arbetar inom skolan.

Jag har till exempel få elever, vilket betyder att jag sällan sitter med de gigantiska högar av arbeten som höll på att knäcka mig då jag undervisade i svenska och so i år 7-9. Till saken hör också att min erfarenhet lärt mig att konstruera uppgifter som prioriterar kvalitet snarare än kvantitet. Mina elever kräver dock en mycket individualiserad undervisning och får den också. Mycket av min tid går åt till att planera och genomföra en undervisning som ska passa både den som är nyanländ och den som snart kommer att nå betyg i svenska som andraspråk för år 9.

För att höja statusen bör alla lärare få en arbetssituation där de faktiskt hinner göra ett bra jobb. Förr fanns ett mått på undervisningsskyldighet, men jag tror inte att ett återinförande automatiskt förbättrar situationen. Istället behöver varje lärares arbetssituation tydliggöras. Att undervisningstiden ständigt ökar är självklart något som inte höjer statusen.

Alla lärare som arbetar i skolan ska vara behöriga för det de arbetar med. Det är så grundläggande och så självklart, men ack så svårt. När lärarutbildningen hela tiden kritiseras får det till följd att många ser utbildningen som meningslös. Att de år lärare tillbringat på universitet är meningslösa. När jag kom in på grundskollärarutbildningen hösten 1994 krävdes det 4,8 i betyg eller 1,8 på högskoleprovet. Nu finns det en lärarutbildning överallt och kraven att komma in är inte höga. Nu tror jag att de som har höga betyg automatiskt blir de bästa lärarna, men när det gäller status har det betydelse. Svårt att komma in, ja då är det en bra utbildning och får därmed högre status.

Ärligt talat förstår jag inte vad det är för utbildning som Jan Björklund tror sig kunna skapa. Ingen lärarutbildning i världen kommer att spotta ut kompletta lärare. Behöriga lärare definitivt, men utan den erfarenhet som behövs för att verkligen bli lärare. Så måste det få vara. De nyutbildade ska få bra tjänster, kanske de bästa och på pappret de enklaste. Inte som nu de klasser som ingen vill ha. En bra ”inskolning” av nya lärare ger status, liksom en genomtänkt lärarutbildning som faktiskt inte ändras vart och vartannat år.

Jag vill inte ha in en enda obehörig vikarie i skolan. Att obehöriga inte ska fastanställas är en självklarhet, men bort även med sk. ”springvikarier” som kan vara 19-åringar som just tagit studenten. Det är inte okej och ger en bild av att vem som helst kan vara lärare.

Kanske är lärarlegitimation lösningen, men jag är inte övertygad. Det känns mer som en onödigt dyr process. Vi har redan examensbevis, räcker inte det?

Och så lönen. Det går inte att komma runt lönen. Med tanke på utbildningslängd och det ansvar vi faktiskt har borde lönen upp rejält. Det snackas mycket om löner, men det händer i princip ingenting. Istället fortsätter civilingenjörer och civilekonomer uppåt, medan lärarna står och stampar. 1,5% blir årets löneökning. Det ger inte direkt några topplöner.

Om förstatligande av skolan är nödvändigt för att lärarnas status och lön ska höjas är jag för det, men jag tycker att det är lite naivt att tro att en sådan reform automatiskt löser allt.


3 kommentarer

Britt Nilsson-Faxman · april 19, 2011 kl. 11:37 f m

Hej!
Har någon sagt att de förslag du inte riktigt vet om du stödjer t.ex. förstatligande, legitimation etc – ”automatiskt löser allt”?
Jag har då inte hört någon.

    Linda O · april 19, 2011 kl. 3:29 e m

    När det talas om att höja statusen och förbättra skolan tas väldigt ofta just dessa två saker upp, enbart. Då tolkar jag det som om den som säger så ser dem som lösningar på om inte allt, så väldigt mycket. Jag önskar att situationen problematiserades mer än så.

    Hur tycker du att statusen ska höjas?

Nu visar vi vägen | Skollyftet · april 18, 2011 kl. 10:48 e m

[…] har funderat kring hur vi höjer statusen på läraryrket. Det finns inga enkla lösningar och jag tror inte att ett förstatligande automatiskt löser alla […]

Kommentarer är stängda.