Jag har funderat tidigare kring de nya gymnasieprogrammen som delats in i studie- och yrkesförberedande där endast de studieförberedande ger möjlighet till fortsatta studier. Nu är det inte sant, då det går att läsa de kurser som krävs för behörighet även inom yrkesprogrammen. Inom det ordinarie kursutbudet eller som utökad studiekurs.

Just en utökad studiekurs tror jag lockar få studenter. Är det så viktigt att få en yrkesutbildning att du vill läsa fler kurser än dina klasskamrater?

För mig är det ett feltänk från början. Jag kan hålla med om att det gamla systemet med högskolebehörighet för alla var lite naivt. Alla vill och ska kanske  inte heller läsa på universitetet. Att erbjuda behörighet inom alla program är dock vettigt. Kurser som kan väljas bort och kanske ersättas med andra kurser eller varför inte APU? Att som nu välja till tror jag känns jobbigare.

Vad har då hänt? I dagens GP finns ännu en artikel som berättar om elevflykten från yrkesprogrammen. Bland annat har utbildningarna på Ester Mosessons Gymnasium i Göteborg fått färre sökande.

Istället är det, i alla fall på min arbetsplats, extremt högt söktryck på naturvetenskapsprogrammet och vissa inriktningar på samhällsprogrammet. Lärarna där är inte bara glada ska jag tillstå, då fler sökande inte betyder att fler verkligen vill gå programmet. ”Nu kommer de sökande tillbaka som bara söker natur för att man kan bli allt”, sa en kollega i veckan. Det är inte bara en fördel. Synd tycker jag att intresset inte längre kan styra gymnasievalet fullt ut.

 

Kategorier: Skoltankar