Behörighet får stor betydelse i GY11. Både inför och efter gymnasiet. Inför, då det kommer att krävas 8 godkända betyg för att komma in på yrkesförberedande program och 12 för de studieförberedande. Efter tre års studier är det sedan bara de studieförberedande som ger behörighet till universitetsstudier. Det märks på årets ansökningssiffror där yrkesprogrammen tappat märkbart.

Jag tror inte att det handlar om yrkesprogrammen i sig, utan snarare dess innehåll. De osäkra, de som ville ha en yrkesutbildning men också möjligheten att läsa vidare, har valt det senare.

På skolan jag arbetar märks en försämring på t.ex. byggprogrammet och ännu mer på barn- och fritidsprogrammet. Istället är söktrycket större än på länge på naturvetenskapsprogrammet och på vissa av samhällsprogrammets inriktningar. Tillbaka till den gymnasieskola jag gick i under början av 90-talets alltså där de dåvarande linjerna helt klart delades in i ett a- och ett b-lag. En tråkig utveckling måste jag tillstå.

Hur ser det ut med andelen behöriga elever då? I nuläget har i alla fall vår kommun ungefär samma antal obehöriga som de senaste åren. På en mindre årskull ska tilläggas.

Kategorier: Skoltankar