Är det tjejigt att ha en kalender?

Ett samtal mellan en elev och en lärare i klassrummet lät ungefär så här:

”Då redovisar du veckan 11.”

”Hur ska jag komma ihåg det?”

”Skriv upp det.”

”Men kan du inte påminna mig en vecka innan?”

”Du har väl en kalender? Skriv upp det där!”

”Kalender? Jag är väl ingen tjej.”

Kategorier: Skoltankar