Som jag redan skrivit klarade flera elever i min grupp nationella provet för år nio i svenska som andraspråk, vilket är helt fantastiskt med tanke på hur kort tid de varit Sverige.

Jag är tämligen säker på att få nöjet att sätta några betyg i vår. Jag säger tämligen, för hur glad och stolt jag än är över mina elevers prestation får man inte glömma att det finns betygskriterier som det nationella provet inte berör. Det krävs alltså mer jobb. Annat jobb.

Faktum är att jag är glad över att de nationella proven inte testar allt. Det skulle ha blivit helt absurda prov som krävde år av förberedelse och troligtvis hård likriktning av undervisningen. För att kunna kontrollera om eleverna behärskar centrala litterära verk med betydelse för människor sätt att tänka och leva behövs en kanon och det blir många texter eleverna måste skriva för att kunna visa att de behärskar en rad olika texttyper. Många texter och många provtimmar.

Hur eleverna på ett prov ska visa att de kan söka, använda och värdera information från ett flertal källor är för mig en gåta, men strävansmålen går ju snart i graven och räknas säkert inte.

Vad är det egentligen jag vill säga? Att de nationella proven inte är bra? Absolut inte. De som används i svenska och svenska som andraspråk är utmärkta, men det är trots allt prov som testar en del av de kunskaper eleverna behöver för att nå betyg. Detta påpekas också i instruktionerna till provet och jag tycker då att det är väldigt konstigt att Skolverket med jämna mellanrum kommer med kritik då lärare inte automatiskt ger alla elever samma slutbetyg i år 9 som de fick på det nationella provet. om en elev misslyckas på ett prov kan det inte betyda inte att det måste vara helt kört och det går inte heller att luta sig tillbaka och tro att ett godkänt betyg på ett prov automatiskt betyder att betyget är klart redan nu i mars.

Jag hoppas att mina små juveler förstod att jag behöver se lite mer av deras kunskaper. Imorgon startar vi vårt läsprojekt och därefter blir det tidningsskrivande och kanske lite lyrik. Därefter har de med största sannolikhet det där betyget kirrat.

Hur tänker du om nationella prov? Testar de rätt saker?  Behövs det fler? Hur tungt ska resultatet på provet väga vid betygssättning?