Läs inlägget Svenska två ska i graven gå på bloggen Ny i svenska skolan och lär dig (om du inte redan gjort det) att det inte finns något ämne som heter svenska 2. Jag undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk. Vill du förkorta det fungerar både sva och sas, men svenska 2 är det inte.

Svenskan är inte det första språk mina elever lär sig. Visserligen sällan det andra heller, snarare det fjärde eller femte, men andraspråk fungerar bra. De har ingen lättare kurs i svenska, ingen light-version. De gör samma nationella prov i år nio, med enda skillnaden att de kan få lite mer tid på sig än de elever som talat svenska i hela sitt liv.

Så här skriver Anna:

Vi har länge haft stora problem med att höja statusen på svenska som andraspråksämnet. Vi har haft svårt att förklara för föräldrar och elever att de båda ämnena har samma status och att betygen i de båda svenskämnena är lika mycket värda. Dels har problemet handlat om att kursplanerna faktiskt varit lite för olika men framförallt handlar problemet om att vi som arbetar i och omkring den svenska skolan inte signalerat att svenska som andraspråk är tillräckligt viktigt att satsa på.


1 kommentar

Anna Kaya · februari 27, 2011 kl. 11:55 f m

Vi måste, som sagt, bli ännu tydligare med att svenska som andraspråk är ett ämne likvärdigt med svenska. Vi har haft 17 år på oss utan att lyckas så nu är det hög tid. Tillsammans kan vi fixa det!

Kommentarer är stängda.